Verkiezingen HRJ

In het kader van de verkiezingen voor de Hoge Raad voor de Justiie van 21 juni 2024, heeft het Koninklijk Verbond van de Vrede- en Politierechters besloten om de volgende kandidaten te steunen

 

Mevrouw Joncheere, Stéphanie

Vrederechter van het eerste kanton Mol-Geel

 

De heer de Clippele, Michel

Vrederechter van het tweede kanton Schaarbeek

 

Mevrouw Lanssens, Chantal

Advocaat-generaal bij het hof van beroep Gent

 

 

Gezien de eigenheid van de eigenheden van de functies van vrederechter et de rechter in de politierechtbank, is het belangrijk dat collega’s die onze specificiteiten kennen in de HRJ zetelen zodat onze verzuchtingen in aanmerking worden genomen zowel in de aanwijzingen van de magistraten en korpsoverste als in de adviezen van de HRJ.

 

Het Verbond vraagt dat deze kandidaten onze volle steun krijgen.