Raad van Bestuur

 

Het Verbond wordt geleid door een raad van bestuur, die elke maand vergadert.

Zijn voorzitter is mevrouw Christine Brûls  vrederechter van het  kanton Herstal

Zijn secretaris is de heer Luc Brewaeys, rechter in de politierechtbank van Vilvoorde.

Zijn lid met beslissende stem zes vrederechters en zes rechters in de politierechtbank. U kunt de actuele samenstelling van de Raad hier vinden

De uitgebreide raad van bestuur (de raad van bestuur, zijn ereleden, de 27 arrondissementele afgevaardigden) komt één maal per jaar samen.

De voorzitter wordt verkozen door de algemene vergadering voor een periode van drie jaar. Het mandaat kan één maal hernieuwd worden.

De algemene vergadering wordt gehouden tijdens het congres, dat elk jaar in een ander arrondissement georganiseerd wordt. De leden, die hun lidgeld betaald hebben, zijn stemgerechtigd.

Raadpleeg hier de statuten van de KVVP.