Nota's/Adviezen

 

ADVIES INZAKTE DE VERDELING VAN BEWINDDOSSIERS VOLGENS EEN ALFANUMERIEK SYSTEEM.

Het Verbond heeft een advies uitgebracht over de verdeling van herverdeling van bewinddossiers tussen naburige kantons op basis van een alfanumeriek systeem dat in haar ogen het nabijheidsbeginsel in gevaar dreigt te brengen. U kunt het advies hier vinden.

 

BEWIND - VERGOEDING BEWINDVOERDER 

ADVIES over het voorontwerp van Koninklijk Besluit tot vaststelling van de inkomsten die in aanmerking kunnen worden genomen voor de berekening van de vergoeding van de bewindvoerders alsook van de kosten die als uitzonderlijk en de ambtsverrichtingen die als buitengewoon kunnen worden beschouwd. Het KKVP heeft een algemeen advies en een artikelsgewijze advies opgesteld. 

 

 

 

 

VERJARINGSTERMIJN SCHULDVORDERINGEN NUTSVOORZIENINGEN

ADVIES over het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de verjaringstermijn voor schuldvorderingen voor levering van water, gas of elektriciteit en elektronische communicatie (Doc 22-0336/1). U kunt dit advies lezen door deze link te volgen.

 

 

UITHUISZETTINGEN BRUSSEL ADVIES BRUSSELSE VREDERECHTERS 13/06/2023

De vrederechters van het  Gerechtelijk Arrondissement Brussel verenigd in hun Conferentie  hebben een advies uitgebracht over het ontwerp van ordonnantie met betrekking tot gerechtelijk uithuiszettingen en het Begrotingsfonds voor Solidariteit.

Het Verbond deelt dit advies

 

Advies over voorontwerp van wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon artikel 9 (vergoeding van de bewindvoerder)

Op12 juni 2023 bracht het KVVP  een advies uit over dit voorontwerp.

De tekst van dat advies kunnen hier vinden

Advies over het voorontwerp van wet houdende maatregelen in de strijd tegen de overmatige schuldenlast van consumenten en ter bescherming van ondernemingen in moeilijkheden

Op 30 mei 2023 bracht het KVVP samen met de conferentie van de voorzitters van de vredegerechten en politierechtbanken een advies uit over dit voorontwerp.

De tekst van dat advies kunnen hier vinden

Advies betreffende het voorontwerp van wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon namens de conferentie van voorzitters van de vredegerechten en politierechtbanken en het koninklijk verbond van de vrede- en politierechters

Op 15 maart  bracht het KVVP samen met de conferentie van de voorzitters van de vredegerechten en politierechtbanken  een advies uit over dit voorontwerp.

De tekst van dat advies kunnen hier vinden

 

 

Advies betreffende het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet  betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke  namens de conferentie van voorzitters van de vredegerechten en politierechtbanken en het koninklijk verbond van de vrede- en politierechters

Op 15 maart  bracht het KVVP samen met de conferentie van de voorzitters van de vredegerechten en politierechtbanken  een advies uit over dit voorontwerp.

De tekst van dat advies kunnen hier vinden

 

Advies betreffende het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie op het wegverkeer, wat betreft het verval van het recht tot sturen (DOC 55 2136/001).

Op 22 december 2021 bracht het KVVP een advies uit over dit wetsvoorstel.

De tekst van dat advies kunnen hier vinden

 

Advies betreffende het wetsvoorstel 1554 (Frank Troosters, Pieter De Spiegeleer, Steven Creyelman, Erik Gilissen, Nathalie Dewulf) tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat betreft het recht van bromfietsers en motorfietsers om gebruik te maken van busstroken en bijzondere overrijdbare beddingen (DOC 55K1554/001).

Op 2 december 2021 bracht het KVVP een advies uit over dit wetsvoorstel.

De tekst van dat advies kunnen hier vinden.

 

Advies inzake het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, met het oog op het toekennen van bijzondere bewijswaarde aan alle overtredingen op de bepalingen van de Wegcode die met een onbemand automatisch werkend toestel worden vastgesteld

Op 21 november 2021 bracht het KVVP een advies uit over dit wetsvoorstel.

De tekst van dat advies kunnen hier vinden

 

Advies voorontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor de bezoldiging van bewindvoerders.

Op 7 december 2021, bracht het KVVP gezamenlijk met de Conferentie van de Voorzitters van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank  een advies uit betreffende het voorontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor de bezoldiging van bewindvoerders inzake ombekwaamheid

U kunt dat advies hier raadplegen

 

Advies wetsvoorstel betreffende het recht van bromfietsers en motorfietsers om gebruik te maken van busstroken en bijzondere overrijdbare beddingen​ 

Op 2 december 2021 bracht het KVVP een advies uit aan de kamer van Volksvertegenwoordigers betreffende het wetsvoorstel 1554 (DOC 55K1554/001).

De tekst van dat advies kunnen hier vinden

 

Hoorzitting nultolrantie in het verkeer 7 januari 2020

Het KVVP werd uitgenodigd op de hoorzitting van 7 januari 2020 van de Commissie Mobiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers teneinde het standpunt van de rechters in de politierechtbank toe te lichten met betrekking tot twee wetsvoorstellen die er toe trekken het toegelaten alcoholgehalte bij het besturen van een voertuig te verlagen. Het Verbond hield een bevraging bij de rechters in de politierechtbank. Koenraad Willebrords, rechter in de politierechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout, vertegenwoordigde het Verbond tijdens die hoorzitting. Het resultaat van de bevraging en zijn verslag van de hoorzitting vindt u hier bijgevoegd

Advies armoedebestrijding 6 november 2019

Op 6 november 2019, heeft het Verbond advies uitgebracht aan de Commissie Economie van de Kamer van volksvertegenwoordigers betreffende armoedebestrijding en in het bijzonder over de schuldenindustrie en overmatige schuldenlast.

Het Verbond formuleert in dat advies concrete voorstellen om de overmatige schuldenlast te bestrijden.

U kunt het advies hier raadplegen​.


Westontwerp onbekwaamheid

Op 6 november 2018 werd het KVVP gerhoord in de commisse Justitie van de Kamer van volksvertegenwoordigers omtrent het wetsontwerp 53K3303 inzake onbekwaamheid.

Het KVVP bracht een geschreven advies uit die U hier kan vinden.