Nota's/Adviezen

Advies voorontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor de bezoldiging van bewindvoerders.

Op 7 december 2021, bracht het KVVP gezamenlijk met de Conferentie van de Voorzitters van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank  een advies uit betreffende het voorontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor de bezoldiging van bewindvoerders inzake ombekwaamheid

U kunt dat advies hier raadplegen

 

Advies wetsvoorstel betreffende het recht van bromfietsers en motorfietsers om gebruik te maken van busstroken en bijzondere overrijdbare beddingen​ 

Op 2 december 2021 bracht het KVVP een advies uit aan de kamer van Volksvertegenwoordigers betreffende het wetsvoorstel 1554 (DOC 55K1554/001).

De tekst van dat advies kunnen hier vinden

 

Hoorzitting nultolrantie in het verkeer 7 januari 2020

Het KVVP werd uitgenodigd op de hoorzitting van 7 januari 2020 van de Commissie Mobiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers teneinde het standpunt van de rechters in de politierechtbank toe te lichten met betrekking tot twee wetsvoorstellen die er toe trekken het toegelaten alcoholgehalte bij het besturen van een voertuig te verlagen. Het Verbond hield een bevraging bij de rechters in de politierechtbank. Koenraad Willebrords, rechter in de politierechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout, vertegenwoordigde het Verbond tijdens die hoorzitting. Het resultaat van de bevraging en zijn verslag van de hoorzitting vindt u hier bijgevoegd

Advies armoedebestrijding 6 november 2019

Op 6 november 2019, heeft het Verbond advies uitgebracht aan de Commissie Economie van de Kamer van volksvertegenwoordigers betreffende armoedebestrijding en in het bijzonder over de schuldenindustrie en overmatige schuldenlast.

Het Verbond formuleert in dat advies concrete voorstellen om de overmatige schuldenlast te bestrijden.

U kunt het advies hier raadplegen​.


Westontwerp onbekwaamheid

Op 6 november 2018 werd het KVVP gerhoord in de commisse Justitie van de Kamer van volksvertegenwoordigers omtrent het wetsontwerp 53K3303 inzake onbekwaamheid.

Het KVVP bracht een geschreven advies uit die U hier kan vinden.