Nieuws

 


In het Staatsblad voor de rechters in de politierechtbank

27 JUNI 2018. - Wet tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer wat betreft herstelexamens en -onderzoeken na een veroordeling tot een verval van het recht tot sturen

Publicatie in het B.S.  : 2018-07-30

Artikel 45 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 9 maart 2014, wordt aangevuld met een derde lid, luidende:
"Indien de rechter het herstel in het recht tot sturen afhankelijk maakt van het slagen voor een of meer van de in artikel 38, § 3, bedoelde examens, kan hij deze maatregel beperken tot de categorie van voertuigen waarmee de overtreding die aanleiding heeft gegeven tot verval, werd begaan.".

In artikel 69 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs van 23 maart 1998, vervangen bij het koninklijk besluit van 8 maart 2006, gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 10 juli 2006, 28 april 2011, 3 april 2013 en 19 november 2017, in paragraaf 4, eerste streepje, worden de woorden "met inbegrip van de categorie van het voertuig waarmee de overtreding werd begaan" ingevoegd tussen de woorden "de reden" en de woorden "desgevallend of het".

In artikel 72 van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 8 maart 2006, gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 10 juli 2006, 28 april 2011, 3 april 2013 en 19 november 2017, in paragraaf 4, tweede lid, wordt de bepaling onder 4°, opgeheven bij het koninklijk besluit van 24 augustus 2007, hersteld in de volgende lezing: "4° in afwijking van de bepalingen onder 1° tot 3°, wordt, indien het praktische examen werd afgelegd met een voertuig van dezelfde categorie als datgene waarmee de overtreding die heeft geleid tot het verval werd begaan, het rijbewijs waarvan de bestuurder houder is teruggegeven door de griffier.".


De samenstelling van de raad van bestuur van het Verbond is vanaf 1 september 2018 is veranderd.

Vrederechter Pierre Cirriez vervangt Pierre PAPLEUX op rust gesteld.

U kunt de actuele samenstelling van de Raad hier vinden


De commissie Justitie van de kamer van Volksvertegenwoordigers heeft het verbond gevraagd om advies 

betreffende het wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de niet voor beslag vatbare goederen  n° 2515/001

Het Verbond zal op 4 juli 2018 in de commissie gehoord worden.

Wenst u uw mening te geven over dat wetsvoorstel aan de verantwoordelijke die het Verbond in de commissie zal vertegenwoordigen klik dan hier

 

 

Nieuwe benoemingen in het Staatsblad van 8 juni

 

Het Staatsblad van 8 juni brengt ons goed nieuws door nieuwe benoemingen

- De heer Culem P., ondervoorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen, aangewezen tot voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen;
- Mevr. Joncheere S., substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, benoemd tot vrederechter van het kanton Mol;
- De heer Vermeulen E., rechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot vrederechter van het eerste kanton Schaarbeek;
- De heer Goris R., vrederechter van het tweede kanton Brussel, benoemd tot vrederechter van het tweede kanton Schaarbeek;
- Mevr. Verlinden L., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Halle-Vilvoorde, benoemd tot vrederechter van het kanton Lennik;
- Mevr. De Ridder J., rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot vrederechter van het kanton Meise;
- Mevr. Demoulin A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, benoemd tot vrederechter van het tweede kanton Luik;
- Mevr. Steiner M., ondervoorzitter in de arbeidsrechtbank te Luik, benoemd tot vrederechter van het tweede kanton Verviers;
- Mevr. Baix K., rechter in de rechtbank van koophandel Henegouwen, benoemd tot vrederechter van het vijfde kanton Charleroi;
- De heer Vandebroek M., advocaat, benoemd tot vrederechter van het kanton Heist-op-den-Berg;
- Mevr. Schalenbourg V., advocaat, benoemd tot vrederechter van het kanton Willebroek.

Proficiat aan alle benoemde en welkom aan de nieuwe collega's, het Verbond wens jullie een vreugdevol verijkenden beroepsleven toe.


Voordracht HRJ

 

Onze collega Jan Kamoen is op 5 juni voorgedragen geweest als voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

Proficiat aan deze nieuwe voorzitter.


Publicatie vacante betrekkingen

 

Eindelijk heeft de minister vandaag op 1 juni vacante betrekkingen gepubliceerd van vrederechters en rechters in de politierechtbank.

Het Verbond hoopt dat vele kandidaten zich kenbaar zullen maken.

Voor Vlaanderen zijn de betrekkingen van Voorzitter van het arrondissement Leuven, de betrekkingen van vrederechter van Oostende en Ieper en de plaatsen van rechter in de politierechtbank van het arrondissement van Antwerpen (2) en Oost-Vlaanderen (1) vacant verklaard.

In Brussel zijn de betrekkingen van vrederechter van Anderlecht I, Etterbeek et Brussel II vacant verklaard.

In Wallonië zijn de betrekkingen van voorzitter van het arrondissement Namen, van vrederechter Aat-Lessen en Virton vacant verklaard evenals één plaats van rechter in de politierechtbank.

Een termijn van 20 dagen is voorzien voor kandidaatstelling.

Wilt u enige inlichting over deze vacatures hebben ? U kunt hier per mail een vraag stellen.

 


Op 30 mei vindt in Brussel op de Waterloolaan 115 een studiedag plaats met als titel Vrederechter tot uw dienst, de hervormingen en de toegang tot de rechter. Hier kunt u er praktische informatie over vinden.

Onze gewezen voorzitter Lode Vrancken zal op die dag een van de sprekers zijn. Hier kunt u zijn bijdrage vinden.


Congres

 

​Het congres 2018 van het Verbond vond plaats op 26 mei. U kunt hier de toespraak van onze voorzitter vinden. Ook kunt u het beknopt verslag van de algemene vergadering op deze site vinden.

 

 

 

 

 

 

 

U zult hier ook het welkomstwoord van de schepen van Lessen Dimitri Wittenberg vinden, die niet zuiver formeel was.


 

Onze collega Kris Rotthier heeft een nieuw boek geschreven over ons beroep De vrederechter tot uw dienst.

En daar hoort uiteraard een interview bij ...


Als jullie de uitzending op de Nederlandse TV gemist hebben met o.a. onze collega en oud-voorzitter Lode Vrancken, hierbij de link.

U krijgt het te zien rond de 14de minuut van de uitzending.