Agenda

De volgende raad van bestuur van het Verbond is utitgebreid naar alle collega's vrede-en politierechters en zal op 19 december in Edingen plaatsvinden. U bent van harte welkom. Meer informatie hier.


Het Tijdschrift van de Vrederechters organiseert op woensdag 5 december 2018 in Gent een studiedag rond de hervorming van de wet rond de mede-eigendom.

Maandag 2 juli 2018 werd de hervorming van de mede-eigendom gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De inwerkingtreding van de nieuwe wet is voorzien op 1 januari 2019. De wijzigingen komen tegemoet aan een aantal bekommernissen vanuit het veld. De nieuwe wet hervormt en versoepelt het appartementsrecht op diverse belangrijke punten, o.a.:

  • De afslanking van de statuten
  • Diverse maatregelen om de invordering van de bijdragen te vergemakkelijken
  • Een vlottere mogelijkheid om te stemmen over de afbraak en de heropbouw van het gebouw
  • De (weliswaar genuanceerde) invoering van het principe ‘de gebruiker betaalt’
  • De kwalificatie van exclusieve gebruiksrechten op gemene delen als erfdienstbaarheden, met de mogelijkheid om ze af te schaffen mits een 4/5 meerderheid en bijzondere motivering.
  • De vermindering van de 3/4 meerderheid tot een 2/3 meerderheid

Naast een grondige bespreking van de nieuwe wetgeving, wordt er ook aandacht geschonken aan de praktische gevolgen van de nieuwe wetgeving voor de verschillende actoren die met mede-eigendom te maken krijgen

We richten ons met deze studienamiddag naar magistraten, notarissen, advocaten, estateplanners, makelaars, …

Deze studienamiddag wordt ten laste genomen door het IGO.

Ontdek hier het volledige programma: https://www.diekeure.be/nl-be/opleidingen/9181/hervorming-wet-op-de-mede-eigendom

 


De rechtskronieken voor de vrede- en politierechter editie 2019 zal op zaterdag 16 maart in Luik doorgaan en op zaterdag 23 maart in Gent.

Medeëigendom, rijbewijs, onteigening, de zin van de straf en overgangsrecht staan op het programma 

Save the date !