Nota's/Adviezen

Op 6 november 2018 werd het KVVP gerhoord in de commisse Justitie van de Kamer van volksvertegenwoordigers omtrent het wetsontwerp 53K3303 inzake onbekwaamheid.

Het KVVP bracht een geschreven advies uit die U hier kan vinden.