Contact

Nationaal voorzitter
Lode Vrancken
Vrederechter van het kanton Genk
Dieplaan, 14
3600 Genk

Romeinse Kassei, 8
3700 Tongeren
012 39 39 76
0473 81 07 68
lode.vrancken@telenet.be

Nationaal secretaris        
Jean-Hwan Tasset
Vrederechter
Waterpasstraat, 7
1080 Brussel
02 411 57 90
0471 34 93 24
jean-hwan.tasset@just.fgov.be

Penningmeester                
de heer Gérard COLLIN                                     
tel  02 386 47 00
Vrederechter van Braine-l'Alleud
fax 02 387 18 74
rue Légère eau, 92
1420 Braine-l'Alleud
gerard.collin@skynet.be